คลังสินค้าทั่วไป

คลังสินค้าทั่วไป

      ในฐานะผู้ให้บริการคลังสินค้า เราให้การสนับสนุนการบรรจุหีบห่อ การยืดห่อพาเลต การติดฉลาก การตรวจสอบคุณภาพและบริการเสริมอื่น ๆ  ” บี จิสติกส์ ” สามารถให้บริการด้านคลังสินค้าสำหรับสินค้าที่หลากหลาย เรายังให้การจัดการสินค้าคงคลังและการควบคุมเพื่อสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศไทย เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการลูกค้าด้วยโซลูชั่นครบวงจรสำหรับบริการขนส่งและโลจิสติกส์  นอกจากนี้เรายังให้บริการรถยกพร้อมอุปกรณ์พิเศษ เช่น แผ่นกันลื่นสำหรับขนถ่าย และการขนถ่ายถัง