ขนถ่ายสินค้า ขึ้น-ลง เรือ

ขนถ่ายสินค้า ขึ้น-ลง เรือ

      ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาด้านโลจิสติกส์  ” บี จิสติกส์ ”  ให้บริการ ขนของขึ้นลงเรือใหญ่ อย่างมืออาชีพด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย โดยวัตถุประสงค์หลักของเราคือการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและมีความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าของเรา