สงกรานต์สดใส เบิกบานใจ ๒๕๖๑

สงกรานต์สดใส เบิกบานใจ ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2561 บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) โดยคุณพงศ์ศิริ  ศิริธร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกิจกรรม “สงกรานต์สดใส เบิกบานใจ ๒๕๖๑”  เพื่อสืบสานประเพณีไทยและสร้างบรรยากาศวันขึ้นปีใหม่ไทย ณ สำนักงานใหญ่ พระราม 4