วิสัยทัศน์เเละพันธกิจ

วิสัยทัศน์

เราจะเชื่อมโยง เเละผสมผสาน นวัตกรรม เทคโนโลยี เเละบุคลากร เพื่อให้บริการด้านโลจิสติกส์อย่างเป็นเลิศ เเละ สร้างเครือข่ายทั่วโลก เพื่อขยายความสามารการให้บริการอย่างสมบูรณ์เเบบ

พันธกิจ

เราจะส่งมอบคุณค่าด้านโลจิสติกส์เเละซัพพลายเชน ให้เเก่คู่ค้า เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน