เราคือใคร ?

     บริษัท บีจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) คือ ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ในประเทศไทยแบบครบวงจร เป็นผู้ส่งมอบคุณค่าด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแก่พันธมิตรทางการค้าเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน

   “บี” ก่อตั้งขึ้นในปี 2541 โดยใช้ชื่อ “บางปะกง เทอร์มินอล” หรือ BTC

      บางปะกง เทอร์มินอล ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในฐานะบริษัทโลจิสติกส์รายแรกในตลาด  

      “บี” ได้สร้างธุรกิจใหม่เสมอมา ตั้งแต่ปี 2558 ซึ่งเริ่มด้วยการให้บบริการขนส่งสินค้าเทกองและตู้คอนเทนเนอร์

      ในเดือนมีนาคม 2561 บางปะกง เทอร์มินอล ได้ทำการเปลี่ยนโฉมเป็น  บี จิสติกส์ หรือ “บี” เพื่อเพิ่มการให้บริการในด้านโลจิสติกส์ให้มากขึ้น เช่น นายหน้าพิธีศุลกากร เฟรท ฟอเวิร์ดดิ้ง NVOCC และบริการอื่น ๆ อย่างครบวงจร

การบริการโลจิสติกส์

– ท่าเรือและสถานีบรรจุและคัดแยกสินค้ากล่อง

– การบริหารจัดการการขนส่ง

– การขนส่งทางบก

– นายหน้าพิธีศุลกากร

– รับเหมาด้านลอจิสติกส์

ตลาดหลักทรัพย์

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using ‘Content here, content here’, making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for ‘lorem ipsum’ will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).

News

| กิจกรรมปีใหม่ 2020

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม Outing and

News

| B Share

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ “B Share

News

| บี จิสติกส์ สงกรานต์ คานิว้าวว 2019

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มห

News

| สงกรานต์สดใส เบิกบานใจ ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2561 บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มห

News

| Big Cleaning Day 2018

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริษัท บี จิสต

บี จิสติกส์

สำนักงานใหญ่

3656/64 อาคารกรีนทาวเวอร์ 19th ชั้น 19 ยูนิต เค ถนนพระราม 4  แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพ ฯ  10110

สาขาบางปะกง

8/1 หมู่ 8 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130

สาขาศรีราชา

273/15 หมู่ 6 ถนนบายพาสกิโลเมตรที่ 94-95  ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี 20110

News

| กิจกรรมปีใหม่ 2020

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม Outing and

News

| B Share

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ “B Share

News

| บี จิสติกส์ สงกรานต์ คานิว้าวว 2019

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มห

News

| สงกรานต์สดใส เบิกบานใจ ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2561 บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มห

News

| Big Cleaning Day 2018

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริษัท บี จิสต

ติดตามงานขนส่ง

ติดตามคลังสินค้า

ดาวน์โหลดเอกสาร

ช่องทางการร้องเรียน

พันธมิตร

Certificates