เราคือใคร ?

     บริษัท บีจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) คือ ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ในประเทศไทยแบบครบวงจร เป็นผู้ส่งมอบคุณค่าด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแก่พันธมิตรทางการค้าเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน

   “บี” ก่อตั้งขึ้นในปี 2541 โดยใช้ชื่อ “บางปะกง เทอร์มินอล” หรือ BTC

      บางปะกง เทอร์มินอล ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในฐานะบริษัทโลจิสติกส์รายแรกในตลาด  

      “บี” ได้สร้างธุรกิจใหม่เสมอมา ตั้งแต่ปี 2558 ซึ่งเริ่มด้วยการให้บบริการขนส่งสินค้าเทกองและตู้คอนเทนเนอร์

      ในเดือนมีนาคม 2561 บางปะกง เทอร์มินอล ได้ทำการเปลี่ยนโฉมเป็น  บี จิสติกส์ หรือ “บี” เพื่อเพิ่มการให้บริการในด้านโลจิสติกส์ให้มากขึ้น เช่น นายหน้าพิธีศุลกากร เฟรท ฟอเวิร์ดดิ้ง NVOCC และบริการอื่น ๆ อย่างครบวงจร

การบริการโลจิสติกส์

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using ‘Content here, content here’, making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for ‘lorem ipsum’ will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).

ตลาดหลักทรัพย์

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using ‘Content here, content here’, making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for ‘lorem ipsum’ will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).

News

| ทำบุญสาขาบางปะกง ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 คุณพงศ์ศิริ ศิริธร พร้อมด้ว

News

| กิจกรรมปีใหม่ 2020

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม Outing and

News

| B Share

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ “B Share

News

| กิจกรรมปีใหม่ 2019

กิจกรรมปีใหม่ 2019

News

| บี จิสติกส์ สงกรานต์ คานิว้าวว 2019

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มห

News

| สงกรานต์สดใส เบิกบานใจ ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2561 บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มห

News

| Big Cleaning Day 2018

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริษัท บี จิสต

News

| กำหนดการนักลงทุนและผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมธุรกิจท่าเรือที่บางปะกง 22/8/2562

กำหนดการนักลงทุนและผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมธุรกิจท่าเรือที่บา

บี จิสติกส์

สำนักงานใหญ่

3656/64 อาคารกรีนทาวเวอร์ 19th ชั้น 19 ยูนิต ถนนพระราม 4  แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพ ฯ  10110

สาขาบางปะกง

8/1 หมู่ 8 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130

สาขาศรีราชา

273/15 หมู่ 6 ถนนบายพาสกิโลเมตรที่ 94-95  ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี 20110

News

| ทำบุญสาขาบางปะกง ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 คุณพงศ์ศิริ ศิริธร พร้อมด้ว

News

| กิจกรรมปีใหม่ 2020

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม Outing and

News

| B Share

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ “B Share

News

| กิจกรรมปีใหม่ 2019

กิจกรรมปีใหม่ 2019

News

| บี จิสติกส์ สงกรานต์ คานิว้าวว 2019

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มห

News

| สงกรานต์สดใส เบิกบานใจ ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2561 บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มห

News

| Big Cleaning Day 2018

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริษัท บี จิสต

News

| กำหนดการนักลงทุนและผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมธุรกิจท่าเรือที่บางปะกง 22/8/2562

กำหนดการนักลงทุนและผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมธุรกิจท่าเรือที่บา

ติดตามงานขนส่ง

ติดตามคลังสินค้า

ดาวน์โหลดเอกสาร

ช่องทางการร้องเรียน

พันธมิตร

Certificates