ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ไพโรจน์ ไววานิชกิจ ในโอกาสที่ได้รับเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูง

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ไพโรจน์ ไววานิชกิจ ในโอกาสที่ได้รับเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูง