ตรวจสุขภาพประจำปี 2564

ตรวจสุขภาพประจำปี 2564

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด ( มหาชน )  ” ตรวจสุขภาพประจำปี 2564 ” ณ  บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด ( มหาชน )

อาคารกรีนทาวเวอร์ ชั้น 19  ถนนพระราม 4 คลองเตย  กรุงเทพมหานคร 10110