บมจ. บี จิสติกส์ กางแผนธุรกิจปี 2564 ยกเครื่องธุรกิจขนส่งครบวงจร-ปูพรมขยายฐานลูกค้าใหม่

บมจ. บี จิสติกส์ กางแผนธุรกิจปี 2564 ยกเครื่องธุรกิจขนส่งครบวงจร-ปูพรมขยายฐานลูกค้าใหม่

นางสาวสุทธิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล รองประธานกรรมการ บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ B  ซึ่งดำเนินธุรกิจให้บริการ โลจิสติกส์ครบวงจร  เปิดเผยว่า  แนวโน้มการดำเนินธุรกิจในปี 2564    บริษัทตั้งเป้ารายได้โต 10-15 % และคาดว่าจะเป็นปีที่บริษัทสามารถมีผลการดำเนินงานที่มีกำไรสุทธิได้  เนื่องจากบริษัทได้มีการปรับโครงสร้างธุรกิจขนส่งภายในกลุ่มให้มีประสิทธิภาพในการแข่งขัน  โดยมีการลดต้นทุนและนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ  นอกจากนี้ยังมีการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยปัจจุบันบริษัทมีรายได้หลักจากธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้า 70% ส่วน 30% มาจากรายได้อื่นๆ