ผู้ถือหุ้น B ไฟเขียวเพิ่มทุนขาย RO ราคาพาร์-แจกฟรีวอร์แรนต์

ผู้ถือหุ้น B ไฟเขียวเพิ่มทุนขาย RO ราคาพาร์-แจกฟรีวอร์แรนต์

ดร.ปัญญา บุญญาภิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหารบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ B เปิดเผยว่า ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 1,437.83 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,655.61 ล้านบาท เป็น 3,093.44 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,114.45 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (พาร์) 0.68  บาท เสนอขายผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) 1,409.63 ล้านหุ้น สัดส่วน 1.5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ราคาหุ้นละ 0.68 บาท ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดวันจองซื้อและรับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนระหว่างวันที่ 22-25 และ 28 กุมภาพันธ์นี้ 

ส่วนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลืออีก 704.81 ล้านหุ้น เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ (วอร์แรนต์) ชุดที่ 7 หรือ B-W7 ที่จัดสรรฟรีให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อ และชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน สัดส่วน 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ต่อ 1 หน่วยวอร์แรนต์ ในราคาใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นละ 0.99 บาท

ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิม บริษัทจะเสนอขายหุ้นที่เหลือให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยเป็นราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด และเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่ราคาหุ้นละ 0.68 บาท แต่ทั้งนี้บุคคลในวงจำกัดที่จองซื้อหุ้นส่วนที่เหลือจะไม่ได้รับสิทธิในการจัดสรรวอร์แรนต์  W-B7  

“การเพิ่มทุนในครั้งนี้รองรับการปรับโครงสร้างธุรกิจของกลุ่ม B ที่มุ่งสู่ธุรกิจสีเขียว เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนในอนาคต เรามีวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนชัดเจน โดยโฟกัสลงทุนในโครงการด้าน Green Logistics และลงทุนในโครงการด้านสาธารณูปโภคที่เป็น Green Utilities” ดร.ปัญญา กล่าว

ที่มา: https://mgronline.com/stockmarket/detail/9650000012825