B ส่ง ”อีโคลด์” บ.ร่วมทุนรุกลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัล

B ส่ง ”อีโคลด์” บ.ร่วมทุนรุกลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัล

บีจิสติกส์ ส่ง”อีโคลด์” ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนกับ NRF รุกลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล พุ่งเป้า ”คริปโทเคอร์เรนซี” ชี้แนวโน้มเติบโตสูง  จากเดิมเน้นเฉพาะธุรกิจขนส่งสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิ

ดร.ปัญญา บุญญาภิวัฒน์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทบีจิสติกส์  จำกัด(มหาชน) หรือ B  เปิดเผยว่า   บริษัทได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ เพื่อขอเพิ่มเติมวัตถุประสงค์การดำเนินธุรกิจของบริษัทอีโคลด์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนของ B  กับ บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ NRF   จากเดิมบริษัทร่วมทุนดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ในดำเนินธุรกิจด้านขนส่งสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain Logistics)  โดยขอเพิ่มเติมวัตถุประสงค์เพิ่มเติมเข้าไปคือ  การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล  ซึ่งครอบคลุมถึงการขุด ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล

ดร.ปัญญา กล่าวต่อว่า  การที่บริษัทร่วมทุนของ B  ให้ความสนใจลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล เนื่องจากบริษัทได้เล็งเห็นถึงการเติบโตของคริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrency) อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสในการดำเนินธุรกิจและผลการดำเนินงานในอนาคต

ทั้งนี้การที่ B ได้ตัดสินใจร่วมทุนกับ NRF เนื่องจาก NRF ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับด้าน Plant-Based Food และมีความต้องการใช้ระบบการขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิ ( Cold Chain Logistics ) เพื่อช่วยควบคุมและรักษาคุณภาพของวัตถุดิบ หรือสินค้าเกี่ยวกับอาหารให้คงคุณภาพก่อนขนส่งถึงผู้บริโภค และจะรองรับความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจเกี่ยวกับอาหารและธุรกิจของ NRF ขณะที่ B  ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่งอยู่แล้ว เห็นว่าเป็นธุรกิจที่น่าสนใจ และ ความต้องการใช้บริการขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิยังมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงเล็งเห็นถึงโอกาสและความสามารถในการเติบโตและสร้างรายได้ในอนาคต

 “ธุรกิจขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิ ก็มีแนวโน้มการเติบโตสูง ขณะเดียวกันเราก็เล็งเห็นถึงการเติบโตของคริปโทเคอร์เรนซี   ถือเป็นการเพิ่มโอกาสในการดำเนินธุรกิจและผลการดำเนินงานในอนาคตของ B” ดร.ปัญญา กล่าว