“บี จิสติกส์” กางแผนธุรกิจหนุนเติบโตยั่งยืน เร่งพัฒนาระบบขนส่งอัจฉริยะมุ่งสู่ธุรกิจสีเขียว

“บี จิสติกส์” กางแผนธุรกิจหนุนเติบโตยั่งยืน เร่งพัฒนาระบบขนส่งอัจฉริยะมุ่งสู่ธุรกิจสีเขียว

บี จิสติกส์” เปิดแผนลงทุนสู่ธุรกิจสีเขียว เร่งพัฒนายานยนต์ขนส่งอัจฉริยะสำหรับการขนส่งภายในโรงงานอุตสาหกรรม  คาดเปิดให้บริการในไตรมาสแรกปี 2565 เดินหน้าโครงการปรับปรุงรถขนส่งให้เป็นระบบ EV  ทั้งหมดภายใน2568 ควบคู่โครงการ Green Utilities  พัฒนาเรื่องน้ำ-พลังงานไฟฟ้า เพิ่มคาร์บอนเครดิต รุกโลจิสติกส์เต็มสูบ เตรียมซื้อรถบรรทุกหัวลากเพิ่ม 29 คัน พร้อมใส่เงินเพิ่มทุน บียอนด์ แคปปิตอล” องรับการเติบโตของธุรกิจสินเชื่อ ยันเพิ่มทุนหนุนเติบโตแข็งแกร่ง  

ดร.ปัญญา  บุญญาภิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน )หรือ B ผู้ให้บริการขนส่งและโลจิสติกส์ครบวงจร เปิดเผยว่า แผนการเพิ่มทุนของบริษัทมีโครงการลงทุนที่ชัดเจน ที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นและทำให้บริษัทมีความสามารถในการทำกำไรที่ดีขึ้น โดยเป้าหมายใหญ่คือการเติบโตที่ยั่งยืนพัฒนาไปสู่ธุรกิจสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยในส่วนของโครงการ Green Logistics บริษัทฯ ได้ร่วมพัฒนากับบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบและผลิตหุ่นยนต์ เพื่อสร้างยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบอัจฉริยะ สำหรับการบริการขนส่งภายในโรงงานอย่างครบวงจร โดยคาดว่าจะสามารถให้บริการนำร่องยานยนต์คันแรกได้ในช่วงไตรมาสแรกของปี2565

นอกจากนี้ยังมีโครงการปรับปรุงรถขนส่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยมีแผนในการปรับปรุงรถบรรทุกที่มีอยู่ทั้งหมดให้เป็นระบบรถไฟฟ้า Electrical Vehicle : EV) ภายในปี  2568  รวมทั้งโครงการศึกษาและพัฒนาระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ (Warehouse Automation) เพื่อเป็นการต่อยอดเทคโนโลยีการขนส่ง ร่วมกับการให้บริการยานยนต์อัจฉริยะภายในโรงงานอุตสาหกรรม สามารถลดแรงงานคน ให้การบริหารจัดการสินค้าภายในคลังสินค้าหรือโรงงาน มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ส่วนโครงการด้าน Green Utilities บริษัทกำลังเร่งศึกษาพัฒนาเรื่องน้ำและพลังงานไฟฟ้าเพื่อเพิ่มคาร์บอนเครดิต ซึ่งเเป็นแนวทางในการเพิ่มรายได้จากการลงทุนและบริหารจัดการการจัดสรรทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการอุปโภคบริโภคและการใช้งานในภาคอุตสาหกรรม กับการพัฒนาพลังงานทางเลือกต่างๆ อาทิโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ  โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบลอยน้ำ (Floating Solar)  สามารถเพิ่มคาร์บอนเครดิตที่จะเป็นรายได้ให้กับบริษัทอีกทางหนึ่ง

บริษัทมีการลงทุนในธุรกิจการบริหารจัดการและพลังงานอยู่แล้ว การลงทุนในโครงการด้าน Green Utilities จะเป็นการต่อยอดทั้งเพื่อเพิ่มมูลค่าของบริษัทและรายได้ในมุมของการเพิ่มคาร์บอนเครดิต มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการน้ำและพลังงาน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ ซึ่งการลงทุนดังกล่าว มีความสัมพันธ์ สอดคล้องกับเป้าหมายสู่ความเป็น Green Logistics เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่มีบทบาทในการลดมลพิษของโลก” สำหรับแผนการขยายการลงทุนเพื่อสนับสนุนธุรกิจโลจิสติกส์และการขนส่งนั้น บริษัทมีแผนที่จะซื้อรถบรรทุกหัวลากเพิ่มขึ้นอีก 29 คัน จากปัจจุบันที่มีอยู่จำนวน 37 คัน และใช้บริการจากซับคอนแทรคประมาณ 100 คัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการองรับการเติบโตของธุรกิจขนส่ง ที่มีแนวโน้มเติบโตสูงจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ นอกจากนี้บริษัทมีแผนที่จะเพิ่มทุนให้กับบริษัทย่อยคือ บริษัท บียอนด์ แคปปิตอลจำกัด รองรับการเติบโตของธุรกิจสินเชื่อ ซึ่งมีแนวโน้มเติบโตสูงเช่นกัน