ประกาศแจ้งเตือน การแอบอ้างชื่อบริษัท โลโก้ และข้อมูล บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท บียอนด์ แคปปีตอล จำกัด

ประกาศแจ้งเตือน การแอบอ้างชื่อบริษัท โลโก้ และข้อมูล บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท บียอนด์ แคปปีตอล จำกัด

                                                     บริษัท บียอนด์ แคปปีตอล จำกัด  ขอประกาศแจ้งว่าทาง บริษัทฯ ไม่มีการการปล่อยกู้ หรือ ปล่อยสินเชื่อแต่ประการใดทั้งสิ้น

                                                                       บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท บียอนด์ แคปปีตอล จำกัด